Nová rada FX

POKIAĽ TO NEJDE ÚPLNE
JEDNODUCHO...

Nová DAB FX.
Štyri hydraulické riešenia pre prečerpávanie odpadovej vody v domovom, verejnom i priemyselnom sektore pre profesionálov.

Drenážna voda

Splašková voda

Odpadová voda

Nová rada FX

TÍM, KTORÝ
VŽDY SKÓRUJE.

Štyri úplne inovatívne riešenia pre odpadovú vodu;
štyri odpovede pre Vaše potreby.


Dizajn bol vykonaný s maximálnou starostlivosťou a odhodlaním.

HRACIE POLE

Nová rada FX čerpadiel obsahuje 4 modely certifikované pre čerpanie odpadovej vody
podľa normy STN EN 12050 a testované v tých najzložitejších podmienkach, vrátane vypúšťania
odpadovej vody. Sú taktiež k dispozícii s certifikáciou ATEX.

Domové využitie

Vhodné pre čerpacie stanice
prečerpávanie odpadovej a splaškovej
vody z obytných a verejných budov

Komerčné využitie

Vhodné pre odvodňovanie vozových parkov,
garáží, ciest položených pod úrovňou terénu

a do záplavových oblastí.

Priemyselné využitie

Vhodné pre prečerpávanie
odpadovej vody
z
priemyselných procesov.

SILNEJŠIA A ROBUSTNEJŠIA RADA

Dvojité mechanické upchávky z karbidu kremíku sú úplne uzavreté v olejovej komore, ktorý bráni ich priamemu kontaktu s čerpanou kvapalinou.
Vďaka vysokej úrovni konštrukcie čerpadla i s hriadeľom motora z nerezovej ocele AISI 304, vonkajšiemu kataforéznemu dvojzložkovému náteru a káblovej priechodke utesnenej živicou, je zaručená dlhá životnosť tejto rady čerpadiel.

KOMPAKTNÉ MOTORY

ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI A ZNÍŽENIE RIZÍK

Nové kompaktné motory sú navrhnuté tak, aby zvyšovali spúšťací krútiaci moment a znižovali riziko zanesenia. Sú teraz účinnejšie ako kedykoľvek predtým a umožňujú čerpadlám FX pracovať i v situáciách, kedy nie sú úplne ponorené a môžu tak nádrže kompletne vyprázdniť.

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA

RIEŠENIE PRE STAROSTLIVOSŤ O ČERPADLÁ

Čerpadlá rady FX majú trojstupňovú konštrukciu pre rýchly prístup do všetkých hlavných komponentov, čo výrazne uľahčuje ich údržbu. Zjednotené boli taktiež náhradné diely tak, aby boli univerzálne pre celú radu.

Charakteristiky FX

MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ, VYSOKÁ SPOĽAHLIVOSŤ

Kompaktné motory s vysokými spínacími momentami

znižuje riziko zadretia

Dvojitá mechanická upchávka v olejovej komore

úplne chránená pred čerpanou kvapalinou

Vodotesná káblová priechodka

s rýchlospojkami

Závitové a prírubové výtlačné hrdlo

k zvýšeniu flexibility inštalácie

Ľahko prístupný kondenzátor

pre kontrolu a údržbu

Hriadeľ motoru z nerezovej ocele

AISI 304

Kataforézny a dvojzložkový náter

k zaisteniu vysokej odolnosti

Gumový disk pre zvýšenie stability

pre čerpadlo v prenosných inštaláciách

Kompaktné motory s vysokými spínacími momentami

znižuje riziko zadretia

Dvojitá mechanická upchávka v olejovej komore

úplne chránená pred čerpanou kvapalinou

Vodotesná káblová priechodka

s rýchlospojkami

Závitové a prírubové výtlačné hrdlo

k zvýšeniu flexibility inštalácie

Ľahko prístupný kondenzátor

pre kontrolu a údržbu

Hriadeľ motoru z nerezovej ocele

AISI 304

Verniciatura bicomponente

Più resistente e duratura

Gumový disk pre zvýšenie stability

pre čerpadlo v prenosných inštaláciách

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ,
DVOJITÁ ÚSPORA

CFD ANALÝZA A VÝHODY Rada FX rieši problém účinnosti v každom ohľade. Vyspelá analýza dynamiky prúdenia kvapalín (CFD analýza) nám umožnila vylepšiť účinnosť čerpadiel a navýšiť objem spracovania odpadovej vody. Rada FX prichádza na trh s vysoko energeticky účinnými motormi, ktoré i pri nižších menovitých hodnotách zaisťujú rovnaký výkon ako oveľa silnejšie čerpadlá.

SUPER VORTEX -
VÝHRADNÝ
PATENT DAB

SKVELÉ SPRÁVY. VYŠŠIA HODNOTA.

Dôležitým krokom vo vývoji je nové Super Vortex obežné koleso, patentované výrobcom DAB. Úplne nový dizajn obežného kolesa navrhnutý na základe analýzy dynamiky prúdenia kvapalín zlepšuje výkon čerpadiel FEKA FXV za všetkých podmienok, znižuje spotrebu motoru a zároveň stále poskytuje výhodu voľnej priechodnosti vo veľkosti výtlačného hrdla čerpadla (50 a 65 mm).

Feka FXV

Feka FXC

Grinder FX

Drenag FX

DOPRAVNÁ VÝŠKA A PRIETOK

Hmax 18.5 m
Qmax 900 l/min

Hmax 19 m
Qmax 1200 l/min

Hmax 33 m
Qmax 320 l/min

Hmax 32 m
Qmax 510 l/min

Dostupné výkony
a pripojenie

P2 Kw

0.7-2.2


Pripojenie

2”DN50

DN65


P2 Kw

0.7-2.2


Pripojenie

2”DN50

DN65


P2 Kw

0.7-2.2


Pripojenie

1”1/2

DN 32

DN40


P2 Kw

0.7-2.2


Pripojenie

1”1/2

DN 32

DN40


Drenag

Girante
H MAX

0.75-2.2

Pripojenie

1”1/2

DN 32

DN40


Hmax

32 m

Q MAX

510

l/min

Grinder fx

Girante
H MAX

0.75-2.2

Pripojenie

1”1/2

DN 32

DN40

Hmax

33 m


Q MAX

320

l/min


Feka fxc

Girante
Potenza

0.7-2.2

Pripojenie

2”DN50

DN65


Hmax

19 m


Q MAX

1200

l/min


Feka fxv

Girante
Potenza

0.7-2.2

Pripojenie

2”DN50

DN65


Hmax

18.5 m

Q MAX

900

l/min


ĽAHKO SA INŠTALUJÚ A SÚ VHODNÉ PRE ZÁMENY

KTO IDE Z HRY VON A KTO NASTUPUJE!

Feka FXV Starý model

Feka

1400

1800

2000

2500

2700

Feka FXC Old model

Drenag

1600

2000

2500

3000

Drenag FX Old model

Drenag

1400

1800

Grinder FX Old model

Grinder

1000

1200

1400

1600

1800

Príslušenstvo

EBOX

Elektronický ovládací panel pre automatickú prevádzku jedného alebo dvoch ponorných čerpadiel.

PRÍRUBA PRE ZÁMENU

Príruba k zámene existujúcich čerpadiel prispôsobením pripojenia výtlaku na FX čerpadlá.

90° UCHYTENIE

Uchytenie pre prenastavenie výtlaku FX čerpadiel z horizontálneho na 90°.

PRIPOJOVACIA PÄTKA

Pri pevných inštaláciách v nádržiach uľačuje spustenie i vyťahovanie čerpadla.

FEKABOX - FEKAFOS

Nádrže pre akumuláciu a prečerpávanie domovej odpadovej a splaškovej vody do kanalizačnej siete. Určené pre pivnice a garáže, pre jeden a viac domov, kde nie je kanalizačná sieť dostupná samospádom.

NGPANEL

The next generation control panel. To manage drainage and filling pumps

Stiahnuť DConnect

FX + DCONNECT: STÁLE V KONTAKTE S VAŠIM SYSTÉMOM

DConnect je nové servisné riešenie DAB, ktoré ponúka diaľkové riadenie Vašich systémov, v reálnom čase a odkiaľkoľvek. Prepojenie s DConnect cez cloud umožňuje sledovať činnosť FX čerpadiel a dostávať informácie o aktualizáciách a alarmoch, čo znižuje riziko porúch a zablokovanie čerpadiel.

Preskúmať DConnect
Zámena hráčov

NOVÉ MODELY FX:
ESO V ZÁMENÁCH

Ucelená a široká rada technických a výkonových charakteristík;

  • Prírubové i závitové výtlačné hrdlá
  • Adaptéry vhodné pre rôzne typy pripojení
  • Rýchle odpojenie káblu

Zistite, ako zameniť za modely iných značiek

NA STIAHNUTIE